ổn áp lioa 3 Pha SH3 – 400kva

0912890414

Giải điện áp 260v ~ 430v Ra 380v